Przejdź do stopki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020r., poz. 713 z póź. zm.) zwołuję XXXVI  Sesję Rady Gminy Łabowa kadencji 2018-2023, która odbędzie się w trybie hybrydowym (radni i publiczność na sali narad, sołtysi i pra

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 z póź. zm.) zwołuję XXXV  Sesję Rady Gminy Łabowa kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2020 roku (środa) o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gmin

Zmiana godziny Sesji Rady Gminy Łabowa z godziny 16:00 na godzinę 17:00 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 713 z póź. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15 zzzi ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.)  zapraszam na XXIX Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 28 września 2020 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali narad Urzędu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713) zwołuję XXVI  Sesję Rady Gminy Łabowa kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 14 lipca 2020 roku ( wtorek) o godzinie 15:30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Ł

ZAWIADOMIENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ŁABOWA O ZWOŁANIU SESJI, NA KTÓREJ ROZPATRYWANY BĘDZIE RAPORT O STANIE GMINY      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713) zwołuję XXV  Sesję Rady Gmin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołany

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15 zzzi ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.)  zapraszam na XXII Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 16 marca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Łabo