Przejdź do stopki

informacja o rekrutacji

Treść

 

REALIZACJA PROJEKTU

„ PODNSIESIENIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE ŁABOWA”

W związku z realizacji projektu pn.:” Podniesienie Edukacji Przedszkolnej w Gminie  Łabowa”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, Gmina Łabowa  ogłasza rekrutację dla dzieci w wieku 3-4 lata do:

1)       Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łabowej- 25 miejsc

2)       Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Czaczowie- 15 miejsc

Rekrutacja trwać będzie w terminie 28.08.2017r. - 31.08.2017r.

Szczegółowe terminy rekrutacji określa Zarządzenie Wójta Gminy Łabowa .

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych:
1)  formularza rekrutacyjnego 
( załącznik nr1);

2)  oświadczenia o spełnieniu kryteriów
( załącznik nr2);

3) oświadczenia uczestnika projektu 
( załącznik nr 3).

 

28.08.2017r. od godz:7:30              do 29.08.2017r. do godz:15:00

 

31.08.2017 do godz: 14:00

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29.08.2017  do godz: 19:00

31.08.2017 do godz : 16:00

3.

Potwierdzenie przez rodzica  kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

30.08.2017  do godz: 15:00

31.08.2017 do godz: 18:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych.

30.08.2017  do godz. 19:00

31.08.2017 do godz. 19:00

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do  Gminnego Zespołu Obsługi Jednostek  w Łabowej    w Budynku Urzędu Gminy Łabowa  Łabowa 38 w godzinach; tj. 7:30 – 19:00.