2019

Uchwała Budżetowa Gminy Łabowa na rok 2019 nr IV/24/2018 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr S.O. X/426-2/25/19 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łabowa

Uchwała Nr S.O. X/426-2/25/19 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Łabowa na 2019 rok.