Przejdź do stopki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.)  zapraszam na XXI Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2020 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Łabo

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.)  zapraszam na XX nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 3 lutego 2020 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) zapraszam na XIX Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) zapraszam na XVIII Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) zapraszam na XVII nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 2 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gmi

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) zapraszam na XVI Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali narad UrzęduGminy Łabowa.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.)  zapraszam na XV Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 29 października 2019 roku (wtorek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabow

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.  Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  zapraszam na XIV Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 7 października 2019r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na XIII Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.  Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)  zapraszam na XII Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabow

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.  Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)  zapraszam na XI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 30 maja 2019r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali na

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.  Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  zapraszam na X Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 13 maja 2019r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Łab

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.  Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  zapraszam na IX Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.  Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  zapraszam na VIII Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 11 marca 2019r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.  Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  zapraszam na VII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2019r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali na

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.  Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)  zapraszam na VI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 11 lutego 2019r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali nar

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.  Dz. U. z 2018 r. poz. 994)  zapraszam na IV Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018r. (piątek) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.  Dz. U. z 2018 r. poz. 994)  zapraszam na III Sesję Rady Gminy Łabowa, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.  P

Proponowany porządek obrad:  1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Podjęcie uchwał w sprawie : –     zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łabowa przyjętej uchwałą Nr XLVI/285/2

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu I, Postanowieniem z dnia 4 listopada 2018 r. postanowił zwołać I sesję Rady Gminy Łabowa na dzień 22 listopada 2018r. o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy Łabowa w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Łabowa wybranych w wybora