Plan Działania na Rzecz Poprawy Zapewnienia Dostępności Osobom ze Szczególnymi Potrzebami w Gminie Łabowa na lata 2020 – 2021

Poniedziałek, 14 września 2020

Plan Działania na Rzecz Poprawy Zapewnienia Dostępności Osobom ze Szczególnymi Potrzebami w Gminie Łabowa na lata 2020 – 2021

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Łabowa

Środa, 9 września 2020

Urząd Gminy Łabowa informuje, że Wójt Gminy Łabowa Pani Marta Słaby wyznaczyła Koordynatora ds. dostępności w Gminie Łabowa. Funkcję będzie pełnił Pan Wojciech Sułkowski Starszy Informatyk Urzędu Gminy Łabowa.  Zadania koordynatora ds. dostępności Zgodnie z zap

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Wtorek, 9 marca 2021

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego