Przejdź do stopki

Ankieta o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba), przydomowej oczyszczalni ścieków lub jego braku

Ankieta o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba), przydomowej oczyszczalni ścieków lub jego braku

Treść

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Urząd Gminy Łabowa informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn.zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Łabowa niepodłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie ankiety o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba), przydomowej oczyszczalni ścieków lub jego braku i dostarczenie do urzędu niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do dnia 28 lutego 2023 r., osobiście na dzienniku podawczym lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy Łabowa, Łabowa 38, 33-336 Łabowa bądź na adres elektronicznej skrzynki podawczej.

W przypadku niezłożenia ankiety urząd będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadania zbiornika na nieczystości płynne. Jednocześnie informujemy, że w przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

Wypełnione przez Państwa ankiety pozwolą na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Druki dostępne będą również na stronie internetowej urzędu pod zakładką „Informator”, „Gospodarka ściekowa” oraz na dzienniku podawczym UG Łabowa.