Przejdź do stopki

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Drogii w miejcowościach Czaczów i Łabowa

Treść

Droga w miejscowości Czaczów w km 0+070-0+170 nr działki 259 o długośi 100 mb
Droga w miejscowości Łabowa w km 0+060-0+360 nr działki 500 o długości 300 mb

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości do 64 435,00 zł

Link do Mapy prezentującej wykonanie zadania