Przejdź do stopki

Zbójnictwo

Treść

  

Zbójnictwo


Tereny znajdujące się w okolicy wsi Łabowa niejednokrotnie stanowiły zbójnickie kryjówki. Wzrastający ucisk feudalny, odbieranie gruntów, podnoszenie świadczeń, ograniczanie terenu wypasu owiec, bliskość szlaku handlowego – to główne powody rozwoju gospodarki rabunkowej. Najbardziej znany był w tych stronach zbójnik Sawka alias Haczowski z Krzyżówki, Maciej Koczka vel Kwoczka oraz Prokop Kapka. Miejscem spotkań była nieistniejąca już karczma na Krzyżówce. Kryjówki zbójnickie znajdowały się w jaskiniach koło Maciejowej. Lud chętnie łączył się ze zbójnikami, a potem z oddziałami niejakiego Kostki-Napierskiego. Za napadanie na karawany kupieckie, pojedynczych kupców na drogach i bogatych kmieci Sawka został wbity na pal, tuż po schwytaniu przez harników muszyńskich. Śmierć poprzez powieszenie spotkała także Prokopa Kapkę, który został stracony na szubienicy w Muszynie. Harnicy byli żołnierzami dragonii biskupiej w Muszynie i czuwali nad bezpieczeństwem i porządkiem w państwie muszyńskim. W naszych stronach zbójował także słynny Wasyl z Łabowej. Istotne jest to, że zbójnicy zaciągnęli się w 1656 roku pod chorągiew Jana i Kazimierza Wąsowiczów, by walczyć w służbie ojczyźnie.