Przejdź do stopki

Historia nazwy

Treść

 

Pierwsza wzmianka

 

Wieś Łabowa została zasiedlona na początku XV wieku. Jednak pierwsza wzmianka o Łabowej pochodzi z 1431 roku. Została umieszczona w związku ze sporem rodu Piekarskich z rodem Omletów-Zawadzkich (ówczesnych właścicieli Poręby Małej koło Zawady). Część wsi należała w tym czasie do rodu Nawojowskich, natomiast pozostałe tereny były w posiadaniu wspomnianego rodu Omeltów-Zawadzkich. Spór dotyczył podziałów spadkowych po ojcu rycerzy Mikołaja i Jana Omeltów.

 

Nazwa

  1. Nazwa wsi pochodzi od szlachty ruskiej, która przebywała tu ukrywając się przed Tatarami i nosiła nazwisko Łabów.
  2. Inna wersja mówi o pochodzeniu nazwy rolowej, dzierżawczej z formantem „-owa”, która jest często spotykana w górach. Pochodzi ona od przydomka „Łab-„ co wiąże się z prasłowiańskim rdzeniem „-olb” znanym wszystkim językom słowiańskim jako oznaczenie roślin i chwastów rosnących na podmokłym gruncie (porównywalnie z językiem polskim – łoboda – lebioda).
  3. Legenda mówi, że nazwa wsi Łabowa pochodzi od niedźwiedziej łapy. Została ona odcięta na polowaniu w okolicznych lasach przez pewnego rycerza polskiego pochodzenia.

    

      Pochodzenie nazw innych wsi:
Uhryń – Możliwe, że nazwa pochodzi od Urzyna, czyli Węgrzyna co sugeruje pochodzenie pierwszych mieszkańców. Funkcjonowała nazwa Uryn Niżny i Wyżny, ewentualnie Kryny Niźnie i Wyźnie.
Maciejowa – nazwa dzierżawcza o polskim pochodzeniu, która wywodzi się od imienia Maciej. Najstarsze zapisy jako: Maczeyowa, Maciejowa, Maciejowa,
Łabowiec –zmieniona nazwa wcześniej założonej Łabowej. Początkowo nazwa funkcjonowała także jako Labowiec.
Składziste – prawdopodobnie nazwa kulturowa pochodząca od składów drewna. Początkowo notowana jako Sadyszcze.
Czaczów – nazwa dzierżawcza pochodząca od przezwiska czaczo, czyli w języku staropolskim cacko. Biorąc pod uwagę środowisko przyrodnicze Czaczowa pochodzenie tej nazwy jest bardzo możliwe.
Barnowiec – nazwa pochodzi z języka węgierskiego (barna – brunatny) zdarzającego się w  języku łemkowskim. Zastanawiające jest jednak to, że Barnowiec był zawsze wsią polską – skąd więc włoska nazwa?