Urząd Gminy

Urząd Gminy Łabowa

Urząd Gminy Łabowa
33-336 Łabowa 38
Godziny urzędowania:
Pn: 8:00 - 16:00
Wt-Pt: 8:00 -15:30

tel. (0-18) 414-24-50
fax (0-18) 414-24-51
e-mail:
gmina@labowa.pl
wojt@labowa.pl

NIP: 734-16-68-234
REGON: 000545604

Dane do faktur vat:

Gmina Łabowa
33-336 Łabowa 38

NIP: 7343517410
REGON: 491892386
  

Nr konta: 33 8811 0006 0032 0310 0101 0203 

Opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych:

Nr konta: 76 8811 0006 0032 0310 0101 0205

Herb Gminy

Herb Gminy

Jednostki organizacyjne:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabowej
tel. (0-18) 18-414-24-81
e-mail: ops@labowa.pl
 
Gminny Zespół Obsługi Jednostek w Łabowej
tel. (0-18) 414-24-92

Ochotnicza Straż Pożarna
tel. (0-18) 471-12-81

Gminny Ośrodek Kultury
tel. 18 471-12-19