Przejdź do stopki

Modernizacja najważniejszego obiektu sportowego w miejscowości Łabowa

Treść

Dzięki staraniom władz Gminy Łabowa, Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą nr VIII z dnia 29 kwietnia 2019 r., udzielił pomocy finansowej na realizacje projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w kwocie 136 000 zł.

W ramach dotacji możliwa będzie realizacja zadania inwestycyjnego: „Modernizacja najważniejszego obiektu sportowego w miejscowości Łabowa”.

W wyniku przetargu wyłoniono Wykonawcę, który wykona modernizację nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łabowej za kwotę 350 965,84 zł.

W dniu 15 lipca 2019 roku w siedzibie Gminy Łabowa została zawarta umowa pomiędzy Gminą Łabowa, a firmą SOLID-STET ze Szczecina. Przekazano plac budowy i Wykonawca przystąpił do pierwszych prac związanych z demontażem starej nawierzchni poliuretanowej.

Planowany czas zakończenia inwestycji ustala się na dzień 15 sierpnia 2019r.
 
14 sierpnia br. odebrano boisko od Wykonawcy

W niedzielę 29 września odbyła się uroczystość otwarcia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łabowej, podczas której dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi. Gościliśmy Tomasza Urynowicza Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Grzegorza Biedronia Radnego Województwa Małopolskiego. Poświęcenia obiektu dokonał proboszcz ks. Andrzej Fik. W części oficjalnej dyrektor Joanna Złocka w swoim przemówieniu przywitała przybyłych na uroczystość gości oraz podziękowała wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tej inwestycji. Modernizacja nawierzchni boiska sportowego wyniosła 350 965,84zł. Gmina uzyskała 136 000 zł z dofinansowania Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”. Pan Tomasz Urynowicz oraz Pan Grzegorz Biedroń przekazali dla szkoły piłki do gry. Kolejno przedstawiciele władz życzyli wszystkim obecnym, zwłaszcza nauczycielom i uczniom, korzystających z tego obiektu samych sukcesów i radości. Radni oraz uczniowie Szkoły w Łabowej podziękowali Pani Wójt - Marcie Słaby, za to że z wielkim zrozumieniem i przychylnością patrzy na potrzeby szkoły oraz za determinację i zaangażowanie w powstanie boiska. Całość uroczystości została uświetniona występem tanecznym na nowo otwartym obiekcie sportowym oraz został rozegrany inauguracyjny mecz piłki nożnej: samorządowcy kontra mieszkańcy. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łosiu dla gości i piłkarzy przygotowały smaczny poczęstunek.
Mamy nadzieję, że uczniowie dzięki treningom na nowym boisku, będą zajmować czołowe miejsca w rozgrywkach na każdym szczeblu, a także będą godnie reprezentować naszą gminę. Wierzymy, że będzie to miejsce, gdzie niejeden młody talent sportowy rozwinie skrzydła i przyniesie chlubę Łabowej. Liczymy na to, że ten obiekt sportowy posłuży nam przez wiele, wiele lat i będą go szanować zarówno uczniowie jak i mieszkańcy Łabowej.