Modernizacja najważniejszego obiektu sportowego w miejscowości Łabowa

Dzięki staraniom władz Gminy Łabowa, Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą nr VIII z dnia 29 kwietnia 2019 r., udzielił pomocy finansowej na realizacje projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w kwocie 136 000 zł.

W ramach dotacji możliwa będzie realizacja zadania inwestycyjnego: „Modernizacja najważniejszego obiektu sportowego w miejscowości Łabowa”.

W wyniku przetargu wyłoniono Wykonawcę, który wykona modernizację nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łabowej za kwotę 350 965,84 zł.

W dniu 15 lipca 2019 roku w siedzibie Gminy Łabowa została zawarta umowa pomiędzy Gminą Łabowa, a firmą SOLID-STET ze Szczecina. Przekazano plac budowy i Wykonawca przystąpił do pierwszych prac związanych z demontażem starej nawierzchni poliuretanowej.

Planowany czas zakończenia inwestycji ustala się na dzień 15 sierpnia 2019r.