Rada gminy

Rada Gminy Łabowa:

Przewodniczący: Maria Stopka
I Zastępca przewodniczącego: Piotr Izworski

II Zastępca Przewodniczącego: Przemysław Nosal

Andrzej Słowiński- Kamianna 
Wojciech Kurzeja- Kotów
Jan Gawęcki - Krzyżówka
Maciej Kościsz- Czaczów
Teresa Kłębczyk - Barnowiec
Bożena Frączek- Baran- Łabowiec,Uhryń
Marian Saczka - Łabowa
Czesław Ormanty- Składziste
Anna Gaborek- Łabowa
Roman Kronenberger- Łosie
Krzysztof Skraba- Nowa Wieś