Przejdź do stopki

Gminny Zespół Obsługi Jednostek w Łabowej

Treść

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK  W ŁABOWEJ

 Budynek Urzędu Gminy  II piętro pokój 13.

 

Joanna Król – Kierownik Zespołu

e-mail: gzos@labowa.pl

jk@labowa.pl

 

Agnieszka Wątor – Główny Księgowy       tel: 18 414 24 93

Anna Wandas –     Inspektor     tel: 18 414 24 93

Wioletta Romańczyk – Główny specjalista   tel: 18 414 24 92

GZOJ FAX - 18 414 24 91

 

 

Przedmiotem działalności GZOJ jest prowadzenie wspólnej obsługi, w szczególności  administracyjnej,  w tym  prawnej,  finansowej  i organizacyjnej  jednostek,  o których  mowa  w art. 10a  ustawy  o samorządzie gminnym oraz zapewnienie realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu edukacji publicznej

 

Na podstawie UCHAWAŁY NR XXII/137/2016 RADY GMINY ŁABOWA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Łabowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 4032) zmienonej UCHWAŁĄ NR XIX/128/2020 RADY GMINY ŁABOWA z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/03 Rady Gminy Łabowa z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Łabowej i nadania mu statutu oraz uchwały nr. XXII/137/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Łabowa (Dz. Urz. Woj Małopolskiego z 2020 r. poz. 1076) i UCHWAŁĄ NR XLI/266/2021 RADY GMINY ŁABOWA z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Łabowa z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Łabowa