Sport i Rekreacja

Stacja Narciarska Kamianna

http://www.kamianna-wyciagi.pl/


Trasy Rowerowe

  1. Nowy Sącz - Kamionka Wielka - Bogusza - Kamianna -Krynica -Muszyna
  2. Czaczowiec - Czaczów - Barnowiec - Łabowska Hala - Składziste - Maciejowa  (dł. 29km)
  3. Łabowa - Uhryń - Łabowska Hala - Łabowiec - Łabowa (dł. 28km)
  4. Sądecki Szlak Rowerowy: Nowy Sącz - Nawojowa - Łabowa - Kamianna - Piorunka - Mochanczka Niżna - Tylicz