Przejdź do stopki

Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gminie Łabowa

Treść

Beneficjent:

Gmina Łabowa, 33-336 Łabowa 38

przystąpiła do realizacji projektu pn.

Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Gminie Łabowa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020,Osi Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna,

Działanie: 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie: 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Celem ogólnym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, wynikającej z podniesienia standardu energetycznego pozwalająca na optymalizację kosztów eksploatacji budynków.

Efekty realizacji projektu to:

- obniżenie zapotrzebowania na energię końcową budynków użyteczności publicznej,

- dostosowanie budynków użyteczności publicznej do warunków technicznych WT 2021,

- optymalizacja kosztów zaopatrzenia budynków w paliwa i energię,

- spadek emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,

- podwyższenie standardu funkcjonowania instytucji użyteczności publicznej.

 

W ramach projektu zaplanowano:

  1. Ocieplenie ścian zewnętrznych murowanych kondygnacji nadziemnej styropianem, osłonięcie tynkiem silikonowym ściana od zachodu - ocieplenie wełną mineralną,
  2. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym strychem wełną mineralną.
  3. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV.
  4. Montaż ciepłomierzy.
  5. Modernizacja oświetlenia wbudowanego na energooszczędne świetlówki LED.
  6. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,92 kWp.

Zakres prac wynika z wykonanego audytu energetycznego budynku.  

 

Projekt realizowany w okresie 2019 - 2020

Wartość całkowita projektu: 858 936,34  PLN

Wysokość dofinansowania ze środków EFRR  -  509 611,21 PLN