Przejdź do stopki

Ośrodek Pomocy Społecznej

Treść

Parter pokój numer 7              Tel. 18-414-24-80

Barbara Bogdańska - Kierownik                                    e-mail  bb@labowa.pl

Parter pokój numer 5               Tel. 18-414-24-81

Joanna Krzak - Referent                                               e-mail  jkrzak@labowa.pl 

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
ustalanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne),
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Anna Poradowska - Inspektor                                        e-mail  am@labowa

Sylwia Horowska - Pracownik biurowy                           e-mail  shorowska@labowa.pl

Świadczenia rodzinne, ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w przypadku bezskuteczności egzekucji przez komornika.

                          Druki do pobrania:

->      Wzory wniosków do świadczeń rodzinnych

->      Wzory wniosków do funduszu alimentacyjnego

Parter pokój numer 6         Tel. 18-414-24-82

Ewelina Kolarz – Inspektor                                              e-mail   ek@labowa.pl

Karta Dużej Rodziny, stypendia

Paulina Kurzeja – Asystent rodziny                                 e-mail pkurzeja@labowa.pl

Parter pokój numer 2         Tel. 18-414-24-83  / Tel. 18-414-24-84 

Maria Horowska - Starszy Pracownik Socjalny                e-mail   mh@labowa.pl

Józefa Sarata - Starszy Pracownik Socjalny                    e-mail   sj@labowa.pl
Patrycja Giza - Pracownik Socjalny                                  e-mail   mkieblesz@labowa.pl

Zasiłki stałe
Zasiłki celowe
Zasiłki okresowe
Pomoc rzeczowa
Punkt informacji i wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Piętro pokój nr 12             Tel. 18-414-24-70

Bożena Iwańska – Główny Księgowy                                e-mail   biwanska@labowa.pl