Przejdź do stopki

Ośrodek Pomocy Społecznej

Treść

Parter pokój numer 6
 
Barbara Bogdańska-kierownik       Tel. 18-414-24-80  e-mail  bb@labowa.pl
 
Parter pokój numer 5
 
Kazimiera Tyczyńska-inspektor     Tel. 18-414-24-81   e-mail   tk@labowa.pl
 
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
ustalanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
świadczenia opiekuńcze(zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne)
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 
Danuta Sosna- referent        Tel. 18-414-24-81       e-mail  ds@labowa
ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w przypadku bezskuteczności egzekucji przez komornika
                          Druki do pobrania:
Parter pokój numer 5         Tel. 18-414-24-82
Joanna Jelito- Podinspektor                       e-mail   jj@labowa.pl
Anna Poradowska-  Pracownik biurowy   e-mail  am@labowa.pl
Ewelina Kolarz - Pracownik biurowy            e-mail   ek@labowa.pl
Świadczenia wychowawcze
Asystent rodziny
 
Parter pokój numer 2         Tel. 18-414-24-83 
Maria Horowska- Starszy Pracownik Socjalny                  e-mail   mh@labowa.pl
Józefa Sarata- Starszy Pracownik Socjalny                       e-mail   sj@labowa.pl
Paulina Kurzeja - Asystent rodziny            e- mail   pkurzeja@labowa.pl
Zasiłki stałe
Zasiłki celowe
Zasiłki okresowe
Pomoc rzeczowa
Przyjmowanie wniosków i wydawanie Karty Dużej Rodziny
 
Parter pokój numer 2        Tel. 18-414-24-84 
Aneta Obrał- starszy pracownik socjalny          e-mail    ao@labowa.pl
Pomoc socjalna
Pomoc finansowa(zasiłki)
Pomoc rzeczowa
Dożywianie dzieci w szkole
Projekty operacyjne(kapitał ludzki)
Punkt informacji i wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie