Przejdź do stopki

Ośrodek Pomocy Społecznej

Treść

Parter pokój numer 7

Barbara Bogdańska - Kierownik       Tel. 18-414-24-80  e-mail  bb@labowa.pl

Parter pokój numer 5

Kazimiera Tyczyńska - inspektor     Tel. 18-414-24-81   e-mail   tk@labowa.pl

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
ustalanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne),
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Anna Poradowska - inspektor        Tel. 18-414-24-81       e-mail  am@labowa

Świadczenia rodzinne, ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w przypadku bezskuteczności egzekucji przez komornika.

                          Druki do pobrania:

->      Wzory wniosków do świadczeń rodzinnych

->      Wzory wniosków do funduszu alimentacyjnego

Parter pokój numer 5         Tel. 18-414-24-82

Ewelina Kolarz – Inspektor                                            e-mail   ek@labowa.pl

Karta Dużej Rodziny, stypendia

Paulina Kurzeja – Asystent rodziny                                 e-mail pkurzeja@labowa.pl

Parter pokój numer 2         Tel. 18-414-24-83  / Tel. 18-414-24-84 

Maria Horowska- Starszy Pracownik Socjalny                 e-mail   mh@labowa.pl

Józefa Sarata- Starszy Pracownik Socjalny                       e-mail   sj@labowa.pl
Monika Kieblesz – Pracownik Socjalny                            e-mail   mkieblesz@labowa.pl

Zasiłki stałe
Zasiłki celowe
Zasiłki okresowe
Pomoc rzeczowa
Punkt informacji i wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Piętro pokój nr 12             Tel. 18-414-24-70

Bożena Iwańska – Główny Księgowy                                e-mail   biwanska@labowa.pl