Dokumenty rekrutacyjne

Załącznik nr.1 - formularz rekrutacyjny

Załącznik nr. 2 - oświadczenie o spełnieniu kryteriów dziecka do udziału w projekcie

Załącznik nr 3 - oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 4 - deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 5 - formularz rekrutacyjny II

Załącznik nr 6 - oświadczeni o spełnieniu kryteriów nauczyciela do udziału w projekcie

Załącznik nr 7 - oświadczenie uczestnika projektu II

Załącznik nr 8 - deklaracja uczestnictwa nauczyciela w projekcie

Załącznik nr 9 - karta oceny dokumentów rekrutacyjnych

Załącznik nr 10 - protokół komisji rekrutacyjnej