Turystyka

   Na terenie gminy Łabowa wyznaczono kilka ścieżek  przyrodniczych mających również znaczenie rekreacyjne i edukacyjne. Zwiedzanie ich dostarczy wielu wrażeń estetycznych, umożliwia bezpośredni kontakt z przyrodą, pobudza do zadumy i refleksji.