Załatwianie spraw

Sekretariat    

Kasa    

Zespół ds. Ochrony Środowiska, Komunalnych i Dróg (OSD)    

Zespół ds. Geodezji, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Mienia Komunalnego(GPZ)   

Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa    

Zespół ds. Finansowych    

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich    

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Gminny Zespół Obsługi Jednostek w Łabowej  

Sprawy w Starostwie w Nowym Sącz