Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie gminy Łabowa w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Informacja o realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym

OPS

Zajęcia plastyczne w ramach projektu socjalnego „Senior 60+”
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwot 30 000 euro na wykonanie wymiany płyt jezdnych na moście w m. Łabowa w/c drogi gminnej numer K291615