Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Łabowa w sezonie zimowym 2019/2020
Zmiana Ostrzeżenia Meteorologicznego z dnia 13-14 sierpnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Łabowa z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętego Franciszka z Asyżu w Łabowej, Łabowa 22

OPS

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku Urzędu Gminy Łabowa