Zmiana Ostrzeżenia Meteorologicznego z dnia 13-14 sierpnia 2019 r.
Zmiana Ostrzeżenia Meteorologicznego z dnia 13-14 sierpnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Łabowa z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętego Franciszka z Asyżu w Łabowej, Łabowa 22

OPS

Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Maciejowej