Informacja dla mieszkańców wsi Łabowa
Kto rozwija się najczęściej po 50 roku życia? I dlaczego warto inwestować w siebie?
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

OPS

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości poniżej 130 000 zł netto pn.:”Modernizacja pomieszczeń socjalno-bytowych w budynku świetlicy wiejskiej w Roztoce Wielkiej”