Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Łabowa z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętego Franciszka z Asyżu w Łabowej, Łabowa 22

OPS

Świadczenie wychowawcze – 500 + od 1 lipca 2019 r. Bez dochodu na pierwsze dziecko
Sprzedaż drewna z lasu we wsi Łabowiec w ilości 51,85 m3