Zmiana Ostrzeżenia Meteorologicznego z dnia 13-14 sierpnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Łabowa z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętego Franciszka z Asyżu w Łabowej, Łabowa 22

OPS

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020