Nie dajcie się nabrać - ARiMR ostrzega rolników i przedsiębiorców
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

OPS

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty
ZAPROSZENIE do złożenia oferty w postępowaniu o wartości od 30 000 zł netto do równowartości 30 000 euro netto na wywóz nieczystości oraz udrażnianie sieci kanalizacyjnej i czyszczenie przepompowni