Indywidualne konsultacje z zakresu pozyskiwania środków europejskich dla mieszkańców Gminy Łabowa
Kalendarz dodatkowych polowań koła łowieckiego " Głuszec"
Komunikat- ostrzeżenie o zanieczyszceniu powietrzaa
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na:" Materiały biurowe do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych"

OPS

Informacje o programie operacyjnym pomoc żywnościowa
Zapytanie ofertowe: „Wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi”