Przejdź do stopki

Dobra Lubomirskich

Treść

 

Dobra Lubomirskich


Po wspomnianym w zakładce „Historia nazwy” rodzie Nawojowskich i Omeltów-Zawadzkich dobra Łabowskie przeszły na własność rodu Branickich. W 1601 roku Grzegorz Branicki – starosta niepołomicki – przekazał dobra Nawojowskiej jako wiano swojej córce Annie - po mężu Lubomirskiej. Od tego momentu dobra te wraz z Łabową pozostały w rękach Lubomirskich do końca XVIII wieku. Wydarzenie to miało korzystny wpływ na dzieje obecnej Gminy. Przed śmiercią syn Anny – Stanisław Lubomirski (marszałek wielki koronny) uposażył cerkiew w Łabowej. W efekcie końcowym tereny Łabowej przejęła żona Stanisława – jedyna  spadkobierczyni – Izabela z Czartoryskich. Przyczyniła się ona do znacznego rozwoju dóbr nawojowskich poprzez znaną na Sądecczyźnie działalność gospodarczą. Warto dodać, że Izabela Lubomirska była jedną z najbogatszych osób w Polsce. To ona przekazała wnukom Alfredowi i Adamowi Potockim liczne dobra w tym Łańcut. W 1800 roku Izabella odsprzedała Łabową Franciszkowi Stadnickiemu.
Podsumowując, do największych zasług rodu Lubomirskich należą: młyn zbożowy na Kamienicy Nawojowskiej, piła tracka – jedna z 6 na Sądecczyźnie, polany pod wypas owiec.