Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łabowa na lata 2022-2025
 
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Joanna Jelito
pokój nr 19
Tel: 18/414-24-74
e-mail: jj@labowa.pl
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  1. Anna Gaborek – Przewodnicząca Komisji
  2. Maria Horowska – Sekretarz Komisji
  3. Marlena Trojan – Członek Komisji
  4. Magdalena Dąbrowa – Członek Komisji
  5. Piotr Śpiewak – Członek Komisji
 
Siedziba Komisji znajduje się w pokoju nr 19, budynek Urzędu Gminy Łabowa.
Informacje można uzyskać pod nr tel. 18/414-24-74 lub bezpośrednio w godzinach pracy Urzędu Gminy Łabowa.