Przejdź do stopki

Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych

Treść

Profilaktyka Uzależnień Gmina Łabowa

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Joanna Jelito

pokój nr 19

Tel: 18/414-24-74

e-mail: jj@labowa.pl

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łabowa na lata 2022-2025

https://bip.malopolska.pl/api/files/2866768

  1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  1. Anna Gaborek – Przewodnicząca Komisji
  2. Maria Horowska – Sekretarz Komisji
  3. Marlena Trojan – Członek Komisji
  4. Beata Nidecka – Członek Komisji
  5. Piotr Śpiewak – Członek Komisji

Siedziba Komisji znajduje się w pokoju nr 19, budynek Urzędu Gminy Łabowa.

Informacje można uzyskać pod nr tel. 18/414-24-74 lub bezpośrednio w godzinach pracy Urzędu Gminy Łabowa.