Przejdź do stopki

Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych

Treść

Profilaktyka Uzależnień Gmina Łabowa

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Marlena Konieczny

pokój nr 4

Tel: 18/414-24-72

e-mail: mt@labowa.pl

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łabowa na lata 2022-2025

https://bip.malopolska.pl/api/files/2866768

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  1. Przemysław Nosal – Przewodnicząca Komisji
  2. Maria Horowska – Sekretarz Komisji
  3. Marlena Konieczny – Członek Komisji
  4. Beata Nidecka – Członek Komisji
  5. Piotr Śpiewak – Członek Komisji

Siedziba Komisji znajduje się w pokoju nr 4, budynek Urzędu Gminy Łabowa.

Informacje można uzyskać pod nr tel. 18/414-24-72 lub bezpośrednio w godzinach pracy Urzędu Gminy Łabowa.