Władze gminy

Wójt Gminy
Marta Słaby

e-mail: wojt@labowa.pl
tel.: 18-414-19-32

Zastępca Wójta Gminy
Sławomir Rybarski

e-mail: sekretarz@labowa.pl
tel.: 18-414-19-33

Skarbnik Gminy
Lucyna Fiut

e-mail: skarbnik@labowa.pl
tel.: 18-414-19-37