Przejdź do stopki

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Treść

 Informacje dotyczące załatwiania spraw w USC

Parter pokój numer 3      

Przemysław Sulewski - Z-ca kierownika     Tel. 18 414 24 71       e-mail  ps@labowa.pl

             Urząd Stanu Cywilnego

 • Zgłoszenie urodzenia dziecka

 • Zawarcie związku małżeńskiego-cywilnego

 • Zawarcie związku małżeńskiego konkordatowego

 • Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

 • Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego

 • Zmiana imienia lub nazwiska

 • Uznanie ojcostwa

 • Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

 • Oświadczenie o nadanie dziecku nazwiska w trybie art.90 K.R.O

 • Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, jakie nosiła przed zawarciem związku małżeńskiego

 • Odtworzenie aktu stanu cywilnego

 • Organizowanie jubileuszy 50-lecia małżeństwa

 • Zgłoszenie zgonu

 • Działalność gospodarcza

   Parter pokój numer 4           

Marlena Konieczny - inspektor    Tel. 18 414 24 72      e-mail  mt@labowa.pl

EWIDENCJA LUDNOŚCI:

DOWODY OSOBISTE

 • Przyjęcie wniosku o wydanie e-dowodu ,
 • Zgłoszenie formularza o utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego,
 • Potwierdzenie danych kontaktowych w RDK,
 • Nadawanie certyfikatów w e-dowodzie,

PESEL

 • Nadanie numer PESEL osobie urodzonej na terytorium RP,
 • Nadanie numer PESEL obywatelowi polskiemu zamieszkałemu poza terytorium RP,
 • Nadanie numer PESEL osobom o statusie UKR,

MELDUNEK

 • Zameldowanie stałe lub czasowe,
 • Wymeldowanie z miejsca zameldowania,
 • Wymeldowanie w trybie postepowania administracyjnego,
 • Przyjęcie zgłoszenia wyjazdu za granicę,
 • Przyjęcie zgłoszenia powrotu z zagranicy,
 • Wydawanie zaświadczenia o zameldowaniu stałym lub czasowym,
 • Wydawanie zaświadczenia o zameldowaniu z archiwum,
 • Wydawanie wielojęzycznego formularza o zameldowaniu,
 • Wydawanie zaświadczenia zameldowania do tłumacza,
 • Wydawanie poświadczenia o braku osób zameldowanych pod danym adresem,
 • Wydawanie zaświadczeń o numerze PESEL osoby zmarłej do poświadczenia dziedziczenia,
 • Wydawanie zaświadczeń o zgonie z RM,

UDOSTĘPNIENIE DANYCH

 • Udostępnienie danych z rejestru mieszkańca lub rejestru PESEL,
 • Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych,
 • Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z art. 35 Ustawy o Ewidencji Ludności do prowadzonego postępowania administracyjnego,

DANE STATYSTYCZNE

 • Osoby urodzone w danym okresie,
 • Osoby zmarłe w danym okresie,
 • Liczba mieszkańców,
 • statystyka małżeństw z wybrany stażem,
 • statystyka dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

 • przyjmowanie oświadczeń rocznych ze sprzedaży napojów alkoholowych
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Zarządzanie Kryzysowe

Parter pokój numer 8     

Oliwia Baran - młodszy referent Tel. 18 414 24 73 e-mail obaran@labowa.pl

Numery alarmowe

W godzinach pracy urzędu 18 262 23 93

Po godzinie 15:30 oraz w weekendy 18 414 24 77

W sprawach - Bezdomne zwierzęta, awarie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, lokalne podtopienia w wyniku intensywnych opadów deszczu oraz inne zdarzenia.

Realizacja spraw wojskowych, obronnych i obrony cywilnej wynikającej z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Realizacja spraw wynikających z ustawy o ochronie informacji jawnych
Realizacja spraw wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Realizacja spraw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych
Realizacja spraw wynikających z ustawy o klęskach żywiołowych oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego