Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

 Informacje dotyczące załatwiania spraw w USC
Parter pokój numer 3      
Przemysław Sulewski- Z-ca kierownika     Tel. 18 414 24 71       e-mail  ps@labowa.pl
             Urząd Stanu Cywilnego
 • Zgłoszenie urodzenia dziecka
 • Zawarcie związku małżeńskiego-cywilnego
 • Zawarcie związku małżeńskiego konkordatowego
 • Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 • Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego
 • Zmiana imienia lub nazwiska
 • Uznanie ojcostwa
 • Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 • Oświadczenie o nadanie dziecku nazwiska w trybie art.90 K.R.O
 • Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, jakie nosiła przed zawarciem związku małżeńskiego
 • Odtworzenie aktu stanu cywilnego
 • Organizowanie jubileuszy 50-lecia małżeństwa
 • Zgłoszenie zgonu
 • Działalność gospodarcza
   Parter pokój numer 4           
   Marlena Trojan- podinspektor    Tel. 18 414 24 72      e-mail  mt@labowa.pl
         ♦   Ewidencja ludności
          Dowody Osobiste
 • Wydawanie dowodów osobistych
 • Udostępnienie danych osobowych z ewidencji wydanych lub utraconych dowodów osobistych
 • Wydawanie zaświadczeń na podstawie utraty dowodów osobistych
           Zezwolenie na alkohol
 • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych