Przejdź do stopki

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Treść

 Informacje dotyczące załatwiania spraw w USC

Parter pokój numer 3      

Przemysław Sulewski- Z-ca kierownika     Tel. 18 414 24 71       e-mail  ps@labowa.pl

             Urząd Stanu Cywilnego

 • Zgłoszenie urodzenia dziecka

 • Zawarcie związku małżeńskiego-cywilnego

 • Zawarcie związku małżeńskiego konkordatowego

 • Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

 • Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego

 • Zmiana imienia lub nazwiska

 • Uznanie ojcostwa

 • Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

 • Oświadczenie o nadanie dziecku nazwiska w trybie art.90 K.R.O

 • Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, jakie nosiła przed zawarciem związku małżeńskiego

 • Odtworzenie aktu stanu cywilnego

 • Organizowanie jubileuszy 50-lecia małżeństwa

 • Zgłoszenie zgonu

 • Działalność gospodarcza

   Parter pokój numer 4           

   Marlena Trojan- podinspektor    Tel. 18 414 24 72      e-mail  mt@labowa.pl

         ♦   Ewidencja ludności

          Dowody Osobiste

 • Wydawanie dowodów osobistych

 • Udostępnienie danych osobowych z ewidencji wydanych lub utraconych dowodów osobistych

 • Wydawanie zaświadczeń na podstawie utraty dowodów osobistych

           Zezwolenie na alkohol

 • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 • Naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Zarządzanie Kryzysowe

Parter pokój numer 7       

Joanna Sołtys - podinspektor      Tel. 18 414 24 73 e-mail jsoltys@labowa.pl

Numery alarmowe

W godzinach pracy urzędu 18 262 23 93

Po godzinie 15:30 oraz w weekendy 18 414 24 77

W sprawach - Bezdomne zwierzęta, awarie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, lokalne podtopienia w wyniku intensywnych opadów deszczu oraz inne zdarzenia.

Realizacja spraw wojskowych, obronnych i obrony cywilnej wynikającej z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Realizacja spraw wynikających z ustawy o ochronie informacji jawnych
Realizacja spraw wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Realizacja spraw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych
Realizacja spraw wynikających z ustawy o klęskach żywiołowych oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego