Przejdź do stopki

Cyfrowa Gmina

Treść

 

 

 

 

 

Beneficjent:

Gmina Łabowa, 33-336 Łabowa 38

przystąpiła do realizacji projektu pn. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornościna zagrożenia.

 

Celem projektu było wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.
Gmina Łabowa zakupiła system do realizacji kopii zapasowych systemów informatycznych Urzędu Gminy. W skład systemu wchodzi oprogramowanie do backupu danych, serwer fizyczny na którym zostanie zainstalowane w/w oprogramowanie i na którym zostaną przechowywane kopie zapasowe danych z ustalonym poziomem retencji oraz napęd z dyskami RDX do wykonywania kopii zapasowych typu offline. Dzięki temu możliwa będzie realizacja uniwersalnej zasady 3-2-1 realizacji kopii zapasowych. Zakup systemu do backupu danych zwiększy bezpieczeństwo funkcjonowania całego systemu informatycznego Gminy poprzez wykonywanie kopii zapasowych wszystkich danych przechowywanych na serwerach, umożliwiając odtworzenie oryginalnych danych w przypadku ich utraty, uszkodzenia bądź nadpisania. Ponadto w projekcie uwzględniono zakup 16 komputerów ze sprzętem peryferyjnym (głównie laptopów - 10 szt.) z systemem operacyjnym umożliwiającym przyłączenie do domeny LDAP, co zwiększa bezpieczeństwo i kontrolę stanu zabezpieczeń w Urzędzie oraz zapewnia możliwość realizacji pracy zdalnej. Przewidziano także obligatoryjny zakup usługi przeprowadzenia diagnozy bezpieczeństwa.

Wysokość grantu dla Gminy: 183 450,00zł
Dofinansowanie 100% wydatków kwalifikowanych