Referat Komunalny

 I pietro pokój numer 17
Grażyna Sekuła- kierownik             
Tel. 18 414 24 58      
e-mail  gs@labowa.pl 

- Zezwolenia na odbiór i wywóz odpadów komunalnych
- Sprzedaż gruntów,
- Użytkowanie wieczyste,
- Sprawy rolneZatwierdzanie ugód w zakresie prawa wodnego
- Rozstrzyganie sporów w sprawie zmiany stanu na gruncie
Druki do pobrania:


Katarzyna Waśko- podinspektor     
Tel. 18 414 24 59          
e-mail  kws@labowa.pl
- Kanalizacja i wodociągi
Druki do pobrania:

Marta Smyda- podinspektor    
Tel. 18 414 24 59          
e-mail   sm@labowa.pl
- Zezwolenia na ścięcie drzew i krzewów

Druki do pobrania:

Gabriela Zielińska - podinspektor  
Tel. 18 414 24 60          
e-mail  gz@labowa.pl 
- Opłata śmieciowa
- Dowóz uczniów do szkół