Przejdź do stopki

Geografia

Treść

Lokalizacja gminy Łabowa

   Gmina Łabowa znajduje się w południowo-wschodniej części Polski na terenie województwa małopolskiego. Stanowi jedną z 17 gmin powiatu nowosądeckiego. 
    Pod względem fizyczno-geograficznym obszar gminy leży w obrębie Karpat Zewnętrznych (Zachodnich), w mezoregionie Beskidu Sądeckiego i Beskidu Niskiego. Morfologicznie - obszar gminy leży w granicznej strefie Beskidu Sądeckiego, czyli pasma Jaworzyny Krynickiej i jego poprzecznych grzbietów opadających ku dolinie rzeki Kamienicy Nawojowskiej oraz północno- zachodniej części Beskidu Niskiego z fragmentami Pogórza Nawojowskiego utworzonymi przez pasmo Margonia (742 m n.p.m.) i Czetszli (871 m n..p.m.). Część obszaru gminy Łabowa tj. ok. 6943 ha, co stanowi 49,9% powierzchni ogólnej, położona jest na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a ok. 2520 ha tj. 21,2% na obszarze jego otuliny. Granice gminy są przeważnie naturalne i przebiegają w większości wzdłuż grzbietów górskich. Północna i południowa granica gminy opiera się na grzbietach pasma Margonia - Czerszli oraz pasma Jaworzyny Krynickiej. Wschodnia granica biegnie wzdłuż wododziałowego garbu, łączącego te pasma z lokalnym obniżeniem w rejonie węzła drogowego na Krzyżówce. Zachodnia granica przecina szczyty Góry Sokołowskiej i Wielkiego Gronia.

Podział administracyjny i ludność

   Gmina Łabowa zajmuje powierzchnię11909 ha, co stanowi 0,79% powierzchni województwa małopolskiego.
    W skład gminy wchodzi 13 jednostek administracyjnych : Łabowa (siedziba Urzędu Gminy), Barnowiec, Czaczów, Kamianna, Kotów, Krzyżówka, Łabowiec. Łosie, Maciejowa. Nowa Wieś, Roztoka Wielka, Składziste, Uhryń. Obszarowo do największych WSI na terenie gminy nalezą wsie: Nowa Wieś (18,5%) oraz Łabowa (10,9%). Gminę zamieszkuje 5321 osób, w tym 2620 kobiet i 2701 mężczyzn (2007 r.). Gęstość zaludnienia gminy Łabowa wynosi 51,4 rnieszk./km2, co stawia gminę na jednym z ostatnich miejsc w województwie (średnia wojewódzka 215 mieszkańców/km2, Największe zaludnienie występuje na terenach wsi Krzyżówka, Czaczów i Łabowa. Najsłabiej zaludnione wsie to: Uhryń, Łabowiec i Składziste. Liczba mieszkańców stałych na terenie gminy Łabowa wynosi około 5736 osób, co stanowi 0,16% ludności województwa.