Przejdź do stopki

Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Czaczowie

Treść

W ramach zadania zostało zmodernizowane istniejące wielofunkcyjne boisko sportowe,  w miejscowości Czaczów, przy Szkole Podstawowej. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

  1. Roboty ziemne: przygotowanie podłoża, wykonanie warstwy podkładowej boiska – warstwa podsypkowa ze żwiru i warstwa podbudowy z betonu jamistego oraz montaż elastycznej przepuszczalnej warstwy podbudowy żwirowej z klejem poliuretanowym grubości 3,5 cm, położenie nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej dwuwarstwowej gr. 16 mm – 720 m2.
  2. Drenaż.
  3.  Nawierzchnia z EPDM na żwirowo betonowej podbudowie
  4. Tablice informacyjne.

Boisko wielofunkcyjne posiada wymiary 20 x 36 m. 

Głównym założeniem realizacji projektu była rewitalizacja istniejącego obiektu sportowego zapewniającego wyższy standard dla użytkowników. Realizacja projektu spełniła oczekiwania społeczne w zakresie modernizowanej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla podstawowych grup odbiorców: dzieci, młodzieży, mieszkańców, grup zorganizowanych, turystów oraz  podniosła atrakcyjność miejscowości Czaczów i Barnowiec. Zmodernizowane boisko stanowi materialną bazę dla rozwoju kultury i sportu. Korzystanie z obiektu jest ogólnodostępne i bezpłatne. Przy zrealizowanej inwestycji została umieszczona tablica regulaminowa oraz tablica z informacja o współfinansowaniu przez Województwo Małopolskie oraz stronie internetowej gminy.

Całkowity koszt 376 809,25

Współfinansowanie – dotacja celowa Województwa Małopolskiego w wysokości 148 680,00 na realizację zadania pn. Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Czaczowie” w ramach projektu Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS.