Ważne telefony

Europejski numer alarmowy - 112

Policja - 997

Pogotowie - 999

Straż - 998

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie energetyczne Krynica - 18 471-55-44