Przejdź do stopki

Zimowe utrzymanie dróg

Treść

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 2023/2024

W obecnym sezonie zimowym utrzymaniem dróg zostało objętych niemal 43 km dróg gminnych.

Przypominamy:

 • działania służb drogowych mają na celu jedynie łagodzenie skutków niekorzystnej aury na drogach,
 • w zmiennych warunkach drogowych należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na mostach i wiaduktach, przy zbiornikach wodnych oraz na terenach zalesionych,
 • prędkość należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych

Apelujemy o:

 • zmianę opon na zimowe,
 • przepuszczanie pojazdów odśnieżających drogi, które nie są pojazdami uprzywilejowanymi

Przedstawiamy Państwu wykaz wykonawców odpowiedzialnych za utrzymanie dróg:

Drogi Gminne :

Utrzymanie dróg i placów na terenie wsi Czaczów, Maciejowa i Łabowa
Wykonawca: MAXKOP Maksymilian Sarata 

Utrzymanie dróg i placów na terenie wsi Łabowa
Wykonawca: MAXKOP Maksymilian Sarata 

Utrzymanie dróg Łabowa - Uhryń
Wykonawca: Konsorcjum Smyda – ARCARS  

Utrzymanie dróg i placów na terenie wsi Roztoka Wielka, Krzyżówka, Łosie
Wykonawca: DAWKOP Dawid Prorok

Utrzymanie dróg i placów na terenie wsi Nowa Wieś, Kotów i Kamianna
Wykonawca: FHU Mateusz Wójtowicz 

Zgłoszenia dotyczące wystąpienia problemów z przejezdnością przyjmujemy w godzinach pracy urzędowania pod nr telefonu 18 414 24 63 oraz na adres mailowy: zimoweutrzymanie@labowa.pl , natomiast w sytuacjach nadzwyczajnych w godzinach
od 6:00 – 7:30 oraz 15:30 – 22:00 pod numerem tel. 694 413 917 lub 695 198 442

Pełnomocnikiem Gminy Łabowa w sprawach bieżącego konsultowania realizacji zimowego utrzymania dróg gminnych jest Łukasz Sołtys - Inspektor w Urzędzie Gminy Łabowa.

 W związku z nadejściem pory zimowej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o nie parkowanie samochodów na jezdni i poboczach dróg gminnych. Pozostawione tak, szczególnie na całą noc pojazdy utrudniają i uniemożliwiają wykonywanie usługi odśnieżenia dróg.

Drogi  powiatowe :

 • Maciejowa – Barnowiec nr 1525K
 • Maciejowa – Składziste nr 1524K
 • Łabowa – Łabowiec nr 1523K
 • Nowa Wieś – Łosie nr 1522K
 • Roztoka Wielka – Roztoka Wielka nr 1521K

W sezonie zimowym utrzymywane będą przez firmę :

Allroad Adrian Baran tel. kontaktowy : 781-144-155

 Natomiast droga powiatowa

 • Kotów – Polany nr 1578K

W sezonie zimowym utrzymywana będzie przez firmę :

F.H.U. TRANSROL Antoni Romańczyk tel. kontaktowy: 502-672-023

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych realizowane będzie w dwóch standardach przedstawionych poniżej:

 

Informację na temat warunków przejezdności dróg powiatowych można uzyskać
w godzinach 7:00-15:00 pod numerem : (18 ) 448-40-74, ( 18 ) 448-40-73.

 

Zgłoszenia dotyczące awarii oświetlenia drogowego znajdującego się na terenie Gminy Łabowa prosimy kierować na adres mailowy: oswietlenie@labowa.pl

Zgłoszenia dotyczące uszkodzeń infrastruktury drogowej dróg gminnych prosimy kierować na adres mailowy: zgłoszeniadrogi@labowa.pl