Zajęcia rozwojowe z matematyki - Warsztaty logicznego myślenia