Przejdź do stopki

Kontakt

Treść

 

 

Gmina Łabowa

Telefon

+48 18 414 24 50

Fax

+48 18 414 24 51

Adres e-mail

gmina@labowa.pl

Dziennik podawczy
tel. 18 414 24 69

Sekretariat
tel. 18 414 24 52

Referat Komunalny
tel. 18 414 24 59

Referat Inwestycji
tel. 18 414 24 64

Referat Finansowy

tel. 18 414 24 70

Podatki
tel. 18 414 24 68

Kasa
tel. 18 414 24 69

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 18 414 24 71

Ewidencja ludności,  Dowody Osobiste
tel. 18 414 24 72
Zarządzanie Kryzysowe i sprawy obronne
tel. 18 414 24 73

Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 18 414 2482

Gminny Zespół Obsługi Jednostek w Łabowej
tel. 18 414 24 92