Przejdź do stopki

Gmina

Treść

 

 

Godziny pracy urzędu:

Urząd Gminy

Poniedziałek 7:30-17:00

Wtorek-Czwartek 7:30-15:30

Piątek 7:30 -14:00

Kasa

Poniedziałek  08:00-16:00

Wtorek-Czwartek 08:00-14:00

Piątek 08:00 -13:00

Powierzchnia  Gminy: 119,2 km2
Liczba mieszkańców: 5736
Ilość sołectw: 13
Najwyższy punkt: 1082 m n.p.m.

Gmina Łabowa położona jest na południowy wschód od miasta Nowy Sącz oraz na północ od Krynicy-Zdrój. Została utworzona wraz z nowym podziałem kraju w 1973 roku. W jej skład wchodzi 13 sołectw: Barnowiec, Czaczów, Kamianna, Kotów, Krzyżówka, Łabowa, Łabowiec, Łosie, Maciejowa, Nowa Wieś, Roztoka Wielka, Składziste, Uhryń. Jedna z pierwszych wsi i jednocześnie siedziba Gminy – Łabowa została ulokowana przed 1581 rokiem na prawie wołoskim przez ród Branickich. W przeszłości w Łabowej i jej okolicach współistniało wiele kultur, religii i narodów (Polacy, Łemkowie, Żydzi), po których pozostało wiele zabytków wartych zwiedzenia.

Geograficznie obszar Gminy Łabowa zajmuje pogranicze wschodniej części Beskidu Sądeckiego i zachodnie tereny Beskidu Niskiego. Te dwie krainy oddzielone są doliną Kamienicy Nawojowskiej – głównej rzeki przepływającej przez gminę. Ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe 71% gminy należy do Popradzkiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Do bogactwa naturalnego należą liczne gatunki rzadkiej flory i fauny oraz rezerwaty przyrody. Obszar gminy stwarza warunki do atrakcyjnego i aktywnego wypoczynku głównie poprzez obecność tras turystycznych i rowerowych. Pobyt w Gminie Łabowa można połączyć z leczeniem za pomocą apiterapii w Kamiannej, gdzie znajduje się ośrodek pszczelarstwa.
Po krótkim przedstawieniu Gminy zachęcamy do dokładniejszego zapoznania się z zawartością strony oraz…

Gorąco zapraszamy!