Czaczów zajecia z informatyki

Zajęcia rozwojowe z przyrody – Zielona przygoda

Zajęcia rozwojowe z przyrody – W przyjaźni z naturą

Zajęcia rozwojowe z przyrody – Tajemnice przyrody

Zajęcia rozwojowe z przyrody – Duże oko

Zajęcia rozwojowe z przyrody – Klub młodego naukowca

Zajęcia rozwojowe z przyrody - Tropiciele przyrody

Zajęcia wyrównawcze z przyrody gr. 1

Zajęcia wyrównawcze z przyrody gr. 2

Zajęcia wyrównawcze z matematyki gr 1

Zajęcia wyrównawcze z matematyki gr. 2

Zajęcia wyrównawcze z matematyki gr 3

Zajęcia wyrównawcze z matematyki gr 4

Zajęcia rozwojowe z matematyki Tropiciele matematyki

Zajęcia rozwojowe z matematyki – Z matematyką za pan brat

Zajęcia rozwojowe z matematyki - Matematyka wokół nas

Zajęcia rozwojowe z matematyki - Matematyka z pomysłem

Zajęcia rozwojowe z informatyki – Komputer bawi i uczy

Zajęcia rozwojowe z informatyki – Młody informatyk

Zajęcia rozwojowe z informatyki – Miłośnicy informatyki

Zajęcia rozwojowe z informatyki – Mały programista

Zajęcia wyrównawcze z informatyki  gr. 1