Ogłoszenie o pisemnym przetargu na realizację usługi pn. ŚWIADCZENIE USŁUGI Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ W LASACH GMINY ŁABOWA

Środa, 5 stycznia 2022

Pobierz plik Oferta_ RI.271.3.1.2022.doc(doc, 55.50KB) Pobierz plik Ogłoszenie o pisemnym przetargu_ RI.271.3.1.2022.doc(doc, 75.00KB) Pobierz plik Projekt Umowy_RI.271.3.1.2022.docx(docx, 18.89KB) Pobierz plik Poprawa omyłki.pdf(pdf, 205.10KB) Pobierz plik Informacja o wyborze ofe

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł na „Dostawa papieru ksero na potrzeby Urzędu Gminy Łabowa”

Środa, 5 stycznia 2022

Pobierz plik Szczegółowy wykaz ilościowy papieru ksero zał. Nr 1.xlsx(xlsx, 9.96KB) Pobierz plik Wzór druku propozycji cenowej zał. nr 2. ksero.docx(docx, 12.65KB) Pobierz plik Wzór umowy papier ksero zał. nr 3.docx(docx, 15.64KB) Pobierz plik zapytanie ofertowe p

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł na „Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Łabowa”

Środa, 5 stycznia 2022

Pobierz plik Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy materiałów…(xlsx, 15.69KB) Pobierz plik Wzór druku propozycji cenowej zał. nr 2.docx(docx, 12.63KB) Pobierz plik Wzór umowy na materiały biurowe zał. nr 3.docx(docx, 15.63KB) Pobierz plik zap