Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości poniżej 130 000 zł netto pn.:”Modernizacja pomieszczeń socjalno-bytowych w budynku świetlicy wiejskiej w Roztoce Wielkiej”

Środa, 15 czerwca 2022

Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf(pdf, 96.89KB) Pobierz plik Załącznik nr 2 - Przedmiar robót.pdf(pdf, 396.47KB) Pobierz plik Załącznik nr 1 - Formularz oferty.odt(odt, 16.42KB) Pobierz plik Opis przedmiotu zamówienia.pdf(pdf, 58.79KB) Pobierz plik Ogłoszenie_RI

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości poniżej 130 000 zł netto pn.:”Modernizacja pomieszczeń socjalno-bytowych w budynku świetlicy wiejskiej w Roztoce Wielkiej”

Poniedziałek, 6 czerwca 2022

Pobierz plik Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf(pdf, 96.89KB) Pobierz plik Załącznik nr 2 - Przedmiar robót.pdf(pdf, 388.92KB) Pobierz plik Załącznik nr 1 - Formularz oferty.odt(odt, 16.42KB) Pobierz plik Opis przedmiotu zamówienia.pdf(pdf, 58.79KB) Pobierz plik Ogł

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie czynności rozgraniczenia pomiędzy działką gminną stanowiącą drogę wewnętrzną nr 288 w miejscowości Maciejowa, gmina Łabowa, z sąsiednim nieruchomościami w ramach realizacji zadania ze środków funduszu

Czwartek, 28 kwietnia 2022

Pobierz plik formularz oferty.docx(docx, 15.26KB) Pobierz plik Mapa poglądowa.pdf(pdf, 105.00KB) Pobierz plik oświadczenie wykonawcy.docx(docx, 19.63KB) Pobierz plik zaproszenie do złożenia oferty.pdf(pdf, 168.34KB) Pobierz plik Informacja z otwarcia ofert_RI.272.1.44.2022.pdf(pdf,

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości poniżej 130 000 zł netto pn.: ”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łabowej”

Wtorek, 26 kwietnia 2022

Pobierz plik Załącznik nr 4 - Projekt budowlany.pdf(pdf, 1,189.27KB) Pobierz plik Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf(pdf, 110.71KB) Pobierz plik Załącznik nr 2 - Przedmiar robót.pdf(pdf, 314.09KB) Pobierz plik Załącznik nr 1 - Formularz oferty.odt(odt, 16.19KB) Pobierz p

Ogłoszenie o pisemnym przetargu o wartości poniżej 130 000 zł netto pn.: ”Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łabowej”

Wtorek, 26 kwietnia 2022

Pobierz plik Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf(pdf, 108.71KB) Pobierz plik Załącznik nr 2 - Przedmiar robót.pdf(pdf, 302.01KB) Pobierz plik Załącznik nr 1 - Formularz oferty.odt(odt, 17.68KB) Pobierz plik Opis przedmiotu zamówienia.pdf(pdf, 55.89KB) Pobierz plik O

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Czwartek, 14 kwietnia 2022

Pobierz plik Załącznik Nr 2 umowa folie projekt..pdf(pdf, 135.22KB) Pobierz plik Załącznik Nr 1oferta cenowa.pdf(pdf, 381.55KB) Pobierz plik ZAPYTANIE OFRTOWE..pdf(pdf, 123.37KB)

Ogłoszenie o pisemnym przetargu na realizację usługi pn. ŚWIADCZENIE USŁUGI Z ZAKRESU GOSPODARKI LEŚNEJ W LASACH GMINY ŁABOWA

Środa, 5 stycznia 2022

Pobierz plik Oferta_ RI.271.3.1.2022.doc(doc, 55.50KB) Pobierz plik Ogłoszenie o pisemnym przetargu_ RI.271.3.1.2022.doc(doc, 75.00KB) Pobierz plik Projekt Umowy_RI.271.3.1.2022.docx(docx, 18.89KB) Pobierz plik Poprawa omyłki.pdf(pdf, 205.10KB) Pobierz plik Informacja o wyborze ofe

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł na „Dostawa papieru ksero na potrzeby Urzędu Gminy Łabowa”

Środa, 5 stycznia 2022

Pobierz plik Szczegółowy wykaz ilościowy papieru ksero zał. Nr 1.xlsx(xlsx, 9.96KB) Pobierz plik Wzór druku propozycji cenowej zał. nr 2. ksero.docx(docx, 12.65KB) Pobierz plik Wzór umowy papier ksero zał. nr 3.docx(docx, 15.64KB) Pobierz plik zapytanie ofertowe p

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł na „Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Łabowa”

Środa, 5 stycznia 2022

Pobierz plik Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy materiałów…(xlsx, 15.69KB) Pobierz plik Wzór druku propozycji cenowej zał. nr 2.docx(docx, 12.63KB) Pobierz plik Wzór umowy na materiały biurowe zał. nr 3.docx(docx, 15.63KB) Pobierz plik zap