Oświata

Oświatowe jednostki organizacyjne z terenu Gminy Łabowa
 
    1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Czaczowie
Czaczów 67
33-336 Łabowa
tel:( 018) 471-12-90
 P.O. Drektor szkoły
 Pani Monika Stafin-Maciejowska        e-mail: czaczow@neska.pl
 
    1. Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Maciejowej
Maciejowa 83
33-336 Łabowa
tel: (018) 471-12-77
Dyrektor Szkoły
Pani Magdalena Dobosz     e-mail:maciejowa@neska.pl
 
    1. Szkoła Podstawowa im. Ks. K. St. Wyszyńskiego w Nowej Wsi
Nowa Wieś 96
33-336 Łabowa
            tel: (018) 471-10-29
            Szkoła Filialna w Roztoce Wielkiej
            Roztoka Wielka
            33-336 Łabowa
             Dyrektor Szkół
             Pani Małgorzata Komarnicka    e-mail:spnowawies@wp.pl
 
    1. Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Łabowej
Szkoła Podstawowa im. Świętego Franciszka z Asyżu tel: (018) 417-12-14
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II tel: (018) 475-13-89
Łabowa 22
33-336 Łabowa
Dyrektor Zespołu
Pan Ryszard Poradowski e-mail: labowagimnazjum@op.pl
 
    1. Gminny Zespół Obsługi Jednostek w Łabowej
Łabowa 38
33-336 Łabowa
Kierownik Zespołu
Pani Monika Mirek e-mail: gzos@labowa.pl