Oświata

Oświatowe jednostki organizacyjne z terenu Gminy Łabowa
 
    1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Czaczowie
Czaczów 67
33-336 Łabowa
tel:( 018) 471-12-90
Dyrektor szkoły
Pani Małgorzata Ryba  e-mail: spczaczow@labowa.pl
 
    1. Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Maciejowej
Maciejowa 83
33-336 Łabowa
tel: (18) 26 22 301
Dyrektor Szkoły
Pani Magdalena Dobosz     e-mail:spmaciejowa@labowa.pl i dyrektor.spmaciejowa@labowa.pl
 
    1. Szkoła Podstawowa im. Ks. K. St. Wyszyńskiego w Nowej Wsi
Nowa Wieś 96
33-336 Łabowa
            tel: (018) 471-10-29
            Szkoła Filialna w Roztoce Wielkiej
            Roztoka Wielka
            33-336 Łabowa
             Dyrektor Szkół
             Pani Małgorzata Komarnicka    e-mail:spnowawies@wp.pl
 
    1. Szkoła Podstawowa im. Świętego Franciszka z Asyżu
Szkoła Podstawowa im. Świętego Franciszka z Asyżu tel: (18) 262 25 32
Łabowa 22
33-336 Łabowa
Dyrektor
Pan Joanna Złocka e-mail: splabowa@op.pl
 
    1. Gminny Zespół Obsługi Jednostek w Łabowej 18 414 24 92
Łabowa 38
33-336 Łabowa
Kierownik Zespołu
Pani Joanna Król e-mail: gzos@labowa.pl, jk@labowa.pl