Ochrona powietrza w Gminie Łabowa

Nowa odsłona Programu "Czyste Powietrze"

Od 15.05.2020r. ruszyła nowa odsłona Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"
Więcej informacji można znaleźć na stronach Programu Czyste Powietrze (https://czystepowietrze.gov.pl/,) w Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie (https://portal.wfos.krakow.pl/) oraz na stronie Wojewódzkiego Funduszu w zakładce Czyste Powietrze https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/