Przejdź do stopki

Budowa amfiteatru, budynku zaplecza sanitarnego, miejsc postojowych i oświetlenia fotowoltaicznego dla zadania pod nazwą: „PARK TERAPEUTYCZNY - ŁABOWA OTWARTA NA ŚWIAT – INTERAKTYWNA ODYSEJA SĄDECKICH PARTYZANTÓW” oraz budowa parkingu na cele sakralne wraz z murem oporo

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE Budowa amfiteatru, budynku zaplecza sanitarnego, miejsc postojowych i oświetlenia fotowoltaicznego dla zadania pod nazwą: „PARK TERAPEUTYCZNY - ŁABOWA OTWARTA NA ŚWIAT – INTERAKTYWNA ODYSEJA SĄDECKICH PARTYZANTÓW” oraz budowa parkingu na c