Przejdź do stopki

Referat Administracyjny

Treść

Sekretarz Gminy – Kierownik Referatu Administracyjnego:

Sławomir Rybarski

- organizacja działania Urzędu Gminy,

I piętro, pokój nr 16 tel. 18 41 42 450

Mail: sekretarz@labowa.pl

Sekretariat:

Agnieszka Sekuła

- kalendarz spotkań Pani Wójt

I piętro, pokój nr 14 Tel. 18 41 42 450

Mail: gmina@labowa.pl; asekula@labowa.pl

Biuro Rady, Kadry

Anna Zelek

I piętro, pokój nr 11 Tel. 18 41 42 454

Mail: azelek@labowa.pl

- organizowanie prac Rady Gminy Łabowa, obsługa sesji i komisji Rady Gminy Łabowa,

- obsługa sołectw Gminy Łabowa,

- sprawy kadrowe pracowników Urzędu Gminy Łabowa oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Łabowa

Szkoły, organizacje pozarządowe

Klaudia Klimczak

I piętro, pokój nr 18 tel. 18 41 42 474

Mail: kklimczak@labowa.pl

- pełnienie zadań organu prowadzącego szkoły,

- pracownicy młodociani,

- współpraca z kołami gospodyń wiejskich oraz klubem seniora, prowadzenie programu współpracy Gminy Łabowa z organizacjami pozarządowymi

Informatyk

Piotr Zieliński

Parter, pokój nr 8 tel. 18 41 42 455

Mail: informatyk@labowa.pl

- utrzymanie systemów i programów informatycznych gminy,

- potwierdzanie profilów zaufanych.