Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łabowa o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwach C

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łabowa o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwach Kamianna, Łabowa i Nowa Wieś oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestr

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o przystąpieniu do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwach Kamianna, Łabowa i Nowa Wieś oraz oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania pr

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kotów zatwierdzonego uchwałą Nr XX/129/2004 Rady

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łabowa o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa w

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łabowa o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w części położonej w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego, sołectwa Uhryń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z  wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwach: Czaczów, Maciejowa, Nowa Wieś i Roztoka

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁABOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łabowa z wyłączeniem Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna –