OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łabowa o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wtorek, 16 lutego 2021

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łabowa o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Pobierz plik 2_ogloszenie_o

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Łabowa

Poniedziałek, 25 stycznia 2021

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o przystąpieniu  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Łabowa  Pobierz plikOgłosz. o przyst. Łabowa 25.doc(doc, 45.00KB)

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa

Wtorek, 12 listopada 2019

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa

Poniedziałek, 25 marca 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa

Wtorek, 3 września 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z  wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwach: Czaczów, Maciejowa, Nowa Wieś i Roztoka

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁABOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łabowa z wyłączeniem Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołe

Środa, 16 września 2020

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁABOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łabowa z wyłączeniem Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Kamianna –

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Łabowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Łabowa

Środa, 16 września 2020

O G Ł O S Z E N I E  Wójta Gminy Łabowa  o przystąpieniu  do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Łabowa. ogloszenie.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Łabowa

Wtorek, 27 października 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Łabowa Pobierz plik Ogłosz. o przyst. Łabowa 24