Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa

Wtorek, 3 września 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z  wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwach: Czaczów, Maciejowa, Nowa Wieś i Roztoka

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa

Poniedziałek, 25 marca 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Łabowa

Wtorek, 12 listopada 2019

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa