Przejdź do stopki

XLIII Sesja Rady Gminy Łabowa w dniu 12 lipca 2021 roku o godzinie 16:00

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713), zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy Łabowa w dniu
12 lipca 2021roku o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.
Proponowany porządek posiedzenia jest następujący:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
  5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz uchwały budżetowej na 2021
    (Druk nr 208).
  7. Wolne wnioski i dyskusja.
  8. Zamknięcie obrad.