Przejdź do stopki

XLV Sesja Rady Gminy Łabowa w dniu 30 sierpnia 2021 roku o godzinie 16:00

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Łabowa w dniu
30 sierpnia 2021 roku o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Łabowa.
Proponowany porządek posiedzenia jest następujący:
 
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji poprzedniej.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  nieodpłatne  nabycie  nieruchomości gruntowej we wsi  Maciejowa (Druk nr 217).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  nieodpłatne  nabycie  nieruchomości gruntowej we wsi Łabowa (Druk nr 218).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Druk nr 219).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa (Druk nr 220).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  grupy mieszkańców sołectwa Uhryń na bezczynność Wójta w sprawie rozbudowy drogi publicznej Łabowa - Uhryń i dostosowanie jej do wymogów drogi gminnej oraz nie realizowanie uchwały Nr IX/47/2019 Rady Gminy Łabowa z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Druk nr 221)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca sołectwa Łabowa na działania Wójta Gminy Łabowa (Druk nr 222).
 12. Wolne wnioski i dyskusja.
 13. Zamknięcie obrad.