Przejdź do stopki

Informacja dot. dożywiania dzieci w szkole, na rok szkolny 2022/2023

Treść

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej uprzejmie informuje, że od 10 sierpnia 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku przyjmowane są wnioski na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2022/2023.
 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Dowód osobisty
2. Nakaz płatniczy za 2022 rok
3. Decyzja z ZUS-u lub KRUS-u o waloryzacji rent i emerytur z marca 2022 roku
4. Orzeczenie z Komisji odnośnie grupy inwalidzkiej
5. Odcinek z renty lub emerytury z lipca 2022 r.
6. Zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach netto za m-c lipiec 2022 r.( odpowiednik druk w OPS Łabowa pokój nr 2)
7. Opłacone rachunki za miesiąc lipiec 2022 r.
8. Opłacona składka na KRUS za III kwartał 2022 roku.
 
Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej , w godzinach pracy Ośrodka .