Przejdź do stopki

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Treść

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W ŁABOWEJ   

Łabowa 38

33-336 Łabowa

powiat nowosądecki

województwo małopolskie

 NIP 7342785947             REGON 492024663

tel. (0-18) 414-24-81

Godziny otwarcia

Poniedziałek - od 7:30 do 17:00

Wtorek, Środa, Czwartek - od 7:30 do 15:30

Piątek - od 7:30 do 14:00

 
Parter pokój numer 7
                                                                    
Barbara Bogdańska -  Kierownik           Tel: (0-18) 414-24-80       e-mail: bb@labowa.pl
 
Parter pokój numer 5
                                                                           
Kazimiera Tyczyńska - Inspektor          Tel: (0-18) 414-24-81         e-mail   tk@labowa.pl
Danuta Sosna - Inspektor                       Tel: (0-18) 414-24-81         e-mail: ds@labowa.pl
 
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, prowadzenie postępowanie wobec dłuzników alimentacyjnych
Świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów)
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Świadczenie rodzicielskie
Jendorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o któym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
 
Parter pokój numer 6        
 
Andrzej Stafin-  Pracownik Biurowy       Tel: (0-18) 414-24-82                     e-mail  as@labowa.pl
Świadczenia wychowawcze
                                           
Ewelina Kolarz - Podinspektor                                                                   e-mail   ek@labowa.pl
Dobry start 
Stypendium szkolne
Karta Dużej Rodziny
 
Parter pokój numer 2        
                                  
Maria Horowska- Starszy Pracownik Socjalny        Tel: (0-18) 414-24-83                 e-mail   mh@labowa.pl
Józefa Sarata- Starszy Pracownik Socjalny              Tel: (0-18) 414-24-83                 e-mail   sj@labowa.pl
Monika Kieblesz - Pracownik Socjalny               Tel: (0-18) 414-24-84                e-mail: ao@labowa.pl                         
Praca socjalna
Zasiłki stałe
Zasiłki celowe
Zasiłki okresowe
Pomoc rzeczowa
Dożywianie dzieci w szkole
Punkt informacji i wsparcaia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
 
Magdalena Zychowicz-Krawczyk - Asystent Rodziny                                                                      Tel: (0-18) 414-24-84