Przejdź do stopki

DODATEK MIESZKANIOWY

Treść

INFORMACJA  

Informacja dla osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy. Od 1.03.2019 r. najniższa emerytura wynosi - 1100,00 zł.

Dochód brutto nie może przekroczyć w gospodarstwie:
- jednoosobowym 1925,00 zł
- wieloosobowym 1375,00 zł

Podstawa prawna :

 • Ustawa z dnia 21.06.2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 156 poz. 1817 z późn. zm.)

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym pokrywającym w części koszty utrzymania lokalu mieszkalnego.

Ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy spełnić następujące warunki:

 1. posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu (osoby bez tytułu prawnego mogą starać się o dodatek mieszkaniowy, jeżeli oczekują na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego),
 2. w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 1925,00 zł) lub 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 1375,00 zł) , obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Informacja o aktualnej kwocie najniższej emerytury znajduje  w publikatorach i informacjach ZUS.
 3.  maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu, która uprawnia do korzystania z dodatku mieszkaniowego:

 

                       dla 1 osoby do 45,50 m2

                       dla 2 osób  do 52,00 m2

                       dla 3 osób  do 58,50 m2

                       dla 4 osób do 71,50 m2

                       dla 5 osób do 84,50 m2

                       dla 6 osób do 91,00 m2

                       dla 7 osób do 97,50 m2

                       dla 8 osób do 104,00 m2

                       dla 9 osób do 110,50 m2

                       dla 10 osób do 117,00 m2

 

W przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m2.

Wymagane dokumenty :

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 2. deklaracja o dochodach za okres trzech miesięcy,
 3. zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach w trzech ostatnich miesiącach wszystkich członków gospodarstwa domowego (np. zaświadczenie z pracy, odcinki wypłat renty, emerytury lub zaświadczenie ZUS itp.),
 4. aneks określający aktualną wysokość czynszu,
 5. książeczka opłat czynszowych,
 6. ostatni opłacony rachunek za energię elektryczną (w przypadku braku w lokalu centralnie ciepłej wody, centralnego ogrzewania lub gazu).