Przejdź do stopki

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej

Wieloletni program wspierania Finansowego  gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”