Państwowy Fundusz celowy

Sobota, 7 sierpnia 2021

Wieloletni rządowy program ,Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019 – 2023.

Państwowy Fundusz celowy

Sobota, 7 sierpnia 2021

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej

Państwowy Fundusz celowy

Sobota, 7 sierpnia 2021

Wieloletni program wspierania Finansowego  gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”