Dofinansowanie Ze Środków Funduszu Pracy Rok 2021 - Jednorazowy dodatek dla Asystenta Rodziny w Gminie Łabowa

Nazwa zadania: pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”
Dofinansowanie:
2 000,00 zł
Koszt Całkowity:
47765,00 zł
Tagi