Informacja dla mieszkańców o dodatku osłonowym 2022

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, że od 3 stycznia 2022 roku  przyjmowane są wnioski o dodatek osłonowy.
Wioski można składać za pomocą  :
  1. Za pomocą platformyEmpatia,
  2. Profilu Zaufanego
  3. Osobiście
  4. Poczty tradycyjnej
 
Dla kogo dodatek osłonowy? Ważne kryterium dochodowe
Celem wprowadzenia dodatku osłonowego jest rekompensata dla obywateli za rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał najuboższym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:
  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Jakiej wysokości dodatek osłonowy?
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego uzależniona jest od dochodu.   I tak:
  • 400 zł otrzyma jednoosobowe gospodarstwo przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 2100 zł,
  • 600 zł otrzyma 2-3 osobowe gospodarstwo, jeśli budżet nie przekracza 1500 zł miesięcznie na osobę,
  • 850 zł otrzyma 4-5 osobowe gospodarstwo, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę,
1150 zł otrzyma gospodarstwo 6 i więcej osobowe, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę.
Tagi