Informacja

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej uprzejmie informuje,
że od 05 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. przyjmowane są wnioski na
dożywianie dzieci w szkołach na rok szkolny 2021-2022.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Dowód osobisty
2. Zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu netto za m-c lipiec 2021
r.
3. Decyzje z ZUS-u lub KRUS-u o waloryzacji rent i emerytur z marca 2021
r. lub odcinki rent i emerytur za miesiąc lipiec 2021 r.
4. Nakaz płatniczy za 2021 rok, opłacona składka KRUS za III kwartał
2021 r.
5. Wydatki za miesiąc lipiec 2021 r.
6. Inne dochody rodziny netto za lipiec 2021 r., np. płatne praktyki
zawodowe.
Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łabowej pokój nr 2, w godzinach pracy OPS.
Tagi