Nowy okres zasiłowy 500+

Drodzy Mieszkańcy Gminy Łabowa!
Już od 1 lutego 2021 r. można składać drogą elektroniczną ON – LINE (przez bankowość elektroniczną, przez PUE ZUS, przez empatia.mrpips.gov.pl) wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – Program Rodzina 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022, tj. na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
Ważne! Jeśli wnioskodawca lub członek rodziny, w tym współmałżonek lub drugi rodzic dziecka/dzieci, przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego do wniosku należy dołączyć wypełniony FORMULARZ.
Uwaga! Ze względu na opuszczenie przez Wielką Brytanię Unię Europejską osoby pracujące na terenie Wielkiej Brytanii do wniosku muszą dołączyc nastepujący FORMULARZ.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: (0-18) 414-24-82.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w formie papierowej będą przyjmowane od 1 kwietnia 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabowej, pokój nr 6, w godzinach pracy Ośrodka.
Serdecznie zachęcamy do składania wniosków on – line!
 
Tagi